ENFRNL
  Niet aangemeld
FAQOver Totem Aanmelden

Heeft u vragen over Totem? 

 

1. Maak een project

Optie 1 : bewerk bestaande elementtypes

Optie 2 : maak nieuwe elementtypes

2.Resultaten en rapporten

3.Vergelijken

4.Importeren van een IFC-bestand

 

1. Maak een project

Stap 1 : geometrie van het project

Zodra u een nieuw project heeft aangemaakt, kan u uw gebouw beginnen te modelleren door de afmetingen van de elementen in de geometrietabel van het gebouw in te geven. Elke rij stelt één element voor. Vul – per element - volgende gegevens in : naam, catagorie van het element, afmeting (oppervlakte in m²), aantal en elementtype.

In de laatste kolom dient u de link te leggen tussen elk element en zijn elementtype (~zijn compositie). Elementtypes zijn ofwel voorgedefinieerd (ze komen ongewijzigd uit de bibliotheek), ofwel worden ze gecreëerd door de gebruiker. Hoe u een elementtype wijzigt of maakt, ziet u in stap 2 (respectievelijk optie 1 en 2).

Bij het importeren van een IFC-bestand, worden sommige eigenschappen van het IFC-bestand weergegeven in de geometrietabel. Andere moeten manueel aangevuld worden.

 

Stap 2 : maak nieuwe elementtypes

Optie 1 : bewerk bestaande elementtypes

Je kan nieuwe elementtypes aanmaken vertrekkende van bestaande elementtypes in de bibliotheek : lagen (materialen) kunnen toegevoegd, verwijderd, verplaatst, … Crayon icone worden. Ook de samenstelling van de lagen kan aangepast worden. Daarna kan het nieuwe elementtype in de bibliotheek  opgeslagen worden Upload icine. Het is nu niet langer een voorgedefinieerd elementtype. Na het aanmaken van de benodigde elementtypes, kan de gebruiker in de geometrietabel de link leggen tussen element en elementtype.

 

Optie 2 : maak nieuwe elementtypes

In plaats van een bestaand elementtype te wijzigen, kan u ook vanaf nul elementtypes opbouwen.

 

2. Resultaten en rapporten

 

De totale milieukost van het element of het gebouw wordt berekend door op het icoontje van het rekentoestel Calculate icone te klikken. In de pop-up die verschijnt, wordt de totale milieu-impact (van het element of gebouw) getoond, en de relatieve impact per elementcategorie (enkel voor het gebouw-niveau).

Als u op de link ‘toon rapport’ in de pop-up klikt, krijgt u meer details over de milieu-impact van uw element of gebouw :

  • De impact per materiaal/elementcategorie
  • De materiaalimpact versus het energieverbruik (dit is voorlopig gedefinieerd als het energieverbruik ten gevolge van transmissieverliezen voor een gebouw met een levensduur van 60 jaar)
  • De impact per levenscyclus (productiefase, gebruiksfase, einde leven, ...)
  • De impact per milieu-indicator (klimaatsverandering, vermesting, landbezetting, …)

 

3. Vergelijken

U kan de milieu-impact van verschillende elementen of gebouwen vergelijken door op de vergelijk-knop Compare icone te klikken. In de pop-up die vervolgens opent, kan u de keuze maken tussen andere elementen of gebouwen waarmee u het huidige gebouw of element wil vergelijken. Door op het rekentoestel Calculate icone te klikken, bekomt u de resultaten van alle geselecteerde objecten. In één vergelijking kan u tot 4 objecten selecteren.

 

4. Importeren van een IFC-bestand

Naast het tabelmatig ingeven van de geometrie-gegevens (zie stap 1) van het gebouw, is het ook mogelijk een IFC-file met het 3D-ontwerp van het gebouw (gemaakt in Revit of Archicad) te importeren. Op die manier moeten de geometrie-gegevens van het gebouw niet dubbel gemodelleerd worden. Nadat de gegevens en de 3D-visualisatie geüpload zijn, kan u de data aanvinken die u in de geometrietabel van het gebouw wil opnemen. Het icoontje 3D icone biedt de extra mogelijkheid om elk element uit de geometrietabel te visualiseren in de 3D-tekening. 

 Als uw IFC-bestand groter is dan 4MB, raden we u aan om niet meer dan 100 lijnen te selecteren. Meer uitleg hierover in de film.

 

TOP
© 2018 totemCreate | Evaluate | Innovate
Versie 1.1.1 Build 170fc3c 2018-04-26 09:25:36